Έρευνες

Μελέτες

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
    Marketing Plan Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
    MIS Ανταγωνισμού Καζάκος
    Social Media Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
    Βασικές Αρχές Marketing Καζάκος
    Βασικές Αρχές Διοίκησης Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
    Βασικές Αρχές Επικοινωνίας Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
    Δημόσιες Σχέσεις Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
    Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων 1 και 2 Καζάκος

Έρευνες

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
2015 13/07/2015 Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα υπο καθεστώς τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών ελέγχων Endeavor Greece
2015 07/07/2015 Οι επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Βόρεια Ελλάδα κατα την διάρκεια της τραπεζικής αργίας. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2015 19/05/2015 Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών από την Παροχή Υπηρεσιών των Συμβούλων Επιχειρήσεων Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων
2015 18/02/2015 Ερευνα διάγνωσης αναγκών Συμβούλων Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
2013 05/03/2013 Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών από την Παροχή Υπηρεσιών των Συμβούλων Επιχειρήσεων Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων