Ενημερωτική ημερίδα με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.), συνδιοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Πολυγύρου, για τα Προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ 2007-2013:

  • ΕΣΠΑ – ΠΕΠ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 2ος ΚΥΚΛΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: ICT4Growth .

 

Στην Ημερίδα παραβρέθηκε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κος Διαμαντόγλου Χρήστος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της μετάδοσης κλίματος αισιοδοξίας για το «επιχειρείν» και στην πίστη του στο επιχειρηματικό «δαιμόνιο» των Χαλκιδικαίων νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών.

Εισηγητές στην Ημερίδα ήταν Μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, για το πρώτο πρόγραμμα ο κος Σαββίδης Μιχαήλ, για το δεύτερο πρόγραμμα ο κος Αγκούτογλου Θάνος και για το τρίτο πρόγραμμα ο κος Ιωαννίδης Τάσος. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις των επιχειρήσεων να ενταχθούν και να επιδοτηθούν από τα προαναφερόμενα προγράμματα και απάντησαν με σαφήνεια στα ερωτήματα που τους τέθηκαν από το ακροατήριο.
Ενδιαφέρον με την παρουσία τους και τις ερωτήσεις που απηύθυναν έδειξαν πολλοί Χαλκιδικιώτες επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση όπου έγινε γόνιμη συζήτηση όχι μόνο για το εν λόγω Πρόγραμμα, αλλά γενικότερα για τις διαδικασίες υλοποίησης και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο και άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν επίσης πρόεδροι εμπορικών συλλόγων και σωματείων της Χαλκιδικής και πολλά μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη