Δράκος Κομνηνός
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants Ρόδου
Δρακομαθιουλάκης Μιχάλης
Εταιρία: ΖΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ
Εταιρία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ
Ελευθεριάδου Αικατερίνη
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Ελισάβετ Werter
Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Salonica International Consultansy
Ζέρβας Κωνσταντίνος
Εταιρία: Κ. ΖΕΡΒΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
Ζήκας Θεόδωρος
Εταιρία: Επιχειρείν Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζαλούμης Ευθύμιος
Εταιρία: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ & ΣΙΑ ΙΚΕ
Ζούλης Ιωάννης
Εταιρία: Πράξεις - Σύμβουλοι Ανάπτυξης
Ζούντσα Στέλλα
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Ηλιάδης Ευστράτιος
Εταιρία: GREEKEXPORTS
Θάνος Παναγιώτης-Χρυσοβαλάντης
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη