Ασπιώτης Παύλος
Εταιρία: SIMPLESO HELLAS ΕΠΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εταιρία: G&G CONSULTING
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Εταιρία: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εταιρία: ACTIONLINE2WORK
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εταιρία: ACTIONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΒΟΥΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εταιρία: EMETRIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E
Βαλτατζή Μαρία
Εταιρία: ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Βανίδης Χαρίλαος
Εταιρία: Όμιλος Όραμα (Βανίδης Χ. και ΣΙΑ Ε.Ε)
Βασιλειάδης Βασίλειος
Εταιρία: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Βασιλειάδης Σπυρίδων
Εταιρία: LIVING PROSPECTS ΕΠΕ
Βασιλειάδης Σπυρίδων
Εταιρία: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Βασσάρας Θωμάς
Εταιρία: GREEKEXPORTS
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη