Φελεκίδης Δημήτρης
Εταιρία: DF Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φωτεινός Σπύρος
Εταιρία: Αρίστη Συμβουλευτική
Φώτης Άκης
Εταιρία: Επενδυτική Ηπείρου-Σύμβουλοι Ανάπτυξης
Φώτης Χρήστος
Εταιρία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Χανός Γιώργος
Εταιρία: 4tessera
Χαραλαμπάκης Γιώργος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Χαραλαμπίδης Γιώργος
Εταιρία: Global Partnership Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες-Διαχείρηση Χαρτοφυλακίων-Υπηρεσίες Εξωστρέφειας
Χατζηιωαννίδης Θεοδόσης
Εταιρία: Result Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Χατζηιωαννίδου Άλκηστις
Εταιρία: RESULT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χονδρονίκος Α. Αντώνιος
Εταιρία: Management Consultant Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης . Restructuring, Cost Reducing, Ανάπτυξη Δικτύων, Business Development
Χοχτούλας Κωνσταντίνος
Εταιρία: TFS Financial Services
Ψαρέλλης Στέφανος
Εταιρία: PRAGMATICA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη