Αγκούτογλου Θάνος

Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: OECON
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Θάνος Αγκούτογλου είναι στέλεχος της εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων «OECON GROUP» στην Θεσσαλονίκη, από το 2002 έως σήμερα με κύριες αρμοδιότητες την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και την παρακολούθηση των έργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης ΜΜΕ. Επιπλέον είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Τεργέστης (Ιταλία) και κάτοχος του Πιστοποιητικού εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στους τομείς : 1. Επιχειρηματικό Πλάνο - Οικονομοτεχνικές Μελέτες και Αναπτυξιακοί Νόμοι και 2. Λογιστική (Γενική – Εταιριών – Κόστους) – Φορολογική Πρακτική (Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.) – Μισθοδοσία – Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Γνωρίζει Ιταλικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη