Αγωγιάτης Ευθύμιος

Εταιρία: BUSINESS UP SOLUTIONS
Πόλη: Αθήνα
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: Η Business Up Solutions – Aγωγιάτης & Συνεργάτες, δημιουργήθηκε το 2011 & είναι μια καινοτόμος εταιρία που προσφέρει μια ομπρέλα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση όσο και στον Δημόσιο τομέα. Έχουμε ως στόχο την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, προσφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά σύνθετες υποθέσεις., σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη