Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Εκλογές 2023)

Τακτικά Μέλη

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πρόεδρος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Αντιπρόεδρος

ΧΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Αντιπρόεδρος

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - Ταμίας

ΚΛΕΙΔΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - Γενικός Γραμματέας

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Μέλος

ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Μέλος

 


Αναπληρωματικά Μέλη

ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Μέλος

ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Μέλος

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη