Λίστα Μελών - Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ΣΥΣΕΠ

Ονομ/νυμο Αριθμός Μητρώου Εδρα Πεδίο/α ειδικότητας Τίτλος ειδικότητας
Αλεξιάδης Κλεόβουλος ΕΒ09745 Θεσσαλονίκη 1239 Διευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης μ.α.κ.
  2721 Οικονομολόγοι
Ράσση Κωνσταντία ΕΒ15247 Θεσσαλονίκη 2519 Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ
Μπουζούδης Αλέξανδρος ΕΒ12550 Θεσσαλονίκη 1233 Διευθυντές πωλήσεων και έρευνας αγοράς
  5320 Πωλητές σε καταστήματα
Παπαβασιλείου Χρήστος ΕΒ16667 Αθήνα 1233 Διευθυντές πωλήσεων και έρευνας αγοράς
  1235 Διευθυντές προμηθειών και διανομών
  1239 Διευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης μ.α.κ.
  1391 Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων παροχής επιχειρησιακής υποστήριξης
  2519 Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ.