Συνάντηση του ΣΥΣΕΠ με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση

 Ο ΣΥΣΕΠ στις 23 Ιουλίου 2020 συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κο. Φώτη Κουρμούση, και συζήτησε το σχέδιο νόμου το οποίο θα ψηφιστεί τέλος Αυγούστου και αφορά θέματα χρηματοδοτήσεων και ιδιωτικού χρέους.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη