Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρο Γ. Καράογλου

 

ipourgeio makedonias thrakis

Ενημέρωση σχετικά με τη Συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΣΕΠ Αθανάσιος Κουλουτμπάνης και τα μέλη του Συνδέσμου Αλεξιάδης Κλεόβουλος και Αλέξανδρος Μπουζούδης συναντήθηκαν στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Τα μέλη του Συνδέσμου συζήτησαν με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, κο. Θεόδωρο Γ. Καράογλου, τις προτάσεις που κατέθεσαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις αλλαγές που αφορούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τον κανόνα ενισχύσεων De Minimis, τη συστέγαση επιχειρήσεων και το μητρώο δικαιολογητικών για την υποβολή προγραμμάτων.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη