Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

ipourgeio anaptiksis

 

Ενημέρωση σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις αλλαγές σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΣΕΠ Αθανάσιος Κουλουτμπάνης και τα μέλη του Συνδέσμου πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στις 9 Ιουλίου 2020. Τα μέλη του Συνδέσμου συζήτησαν με τον Υπουργό και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τον Αναπτυξιακό Νόμο και πρότειναν αλλαγές που αφορούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα τον κανόνα ενισχύσεων De Minimis, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, και την προκήρυξη των προγραμμάτων.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη