ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στις 4 Ιουνίου 2020 και με τη συμμετοχή του 60% των εγγεγραμμένων μελών (282 Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες) του Συλλόγου, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, οι νεοεκλεγέντες Σύμβουλοι προχώρησαν σε συγκρότηση σε σώμα για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.


Στις 16 Ιουνίου 2020 στην έδρα του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων εκλέχθηκε το νέο προεδρείο. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιπρόεδρος
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - Ταμίας
ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Γενικός Γραμματέας
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Μελών
ΚΛΕΙΔΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αναπληρωματικό Μέλος
ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αναπληρωματικό Μέλος
ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Αναπληρωματικό Μέλος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Αναπληρωματικό Μέλος

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στις εκλογές και την εμπιστοσύνη που εξέφρασαν στον Σύνδεσμο.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη