Ομιλία μελών του ΣΥΣΕΠ σε εκδήλωση του ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Συμμετοχή του ΣΥΣΕΠ σε εκδήλωση - ομιλία του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Αποδεχόμενοι την τιμητική πρόσκληση της κ. Γρούγιου Βασιλικής, Επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τους κ. Αλεξιάδη Κλεόβουλου (γενικό διευθυντή της Alpha Plan Consultants, κ. Θεοδωράκη Ιωάννη (γενικός διευθυντής της AstoLabs Communications).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας και προσέγγισης μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων, με σκοπό να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με επαγγελματίες του χώροΟμιλία Παμακυ και να συνομιλήσουν για τις πραγματικές συνθήκες της «αγοράς» αλλά για τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων σε σχέση με τη στελέχωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση στελεχών τους στον τομέα των πωλήσεων.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη