Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρηματικότητα στον Ν.Ροδόπης

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων ΣΥΣΕΠ, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία την εκπαιδευτική ημερίδα με θεματολογία: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ».

SocialMediaRodopi

Η ημερίδα διεξήχθη τη Δευτέρα 20/3/2017, σε αίθουσα του Επιμελητηρίου, και η ανταπόκριση των μελών από πλευράς συμμετοχών ήταν αρκετά μεγάλη.

Ο κ. Κουμαντός Ιωάννης, εισηγητής της ημερίδας, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις τεχνικές για τη σωστή χρήση την αξιοποίηση & εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην επιχειρηματικότητα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εταιρικής προβολής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

SocialMediaRodopi3

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη