Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΣΥΣΕΠ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο (με δωρεάν συμμετοχή) που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων «ΣΥΣΕΠ», υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 20/2/2017, με θεματολογία: «Επιχειρηματικότητα & Κοινωνικά Δίκτυα».
Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν οι τεχνικές για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, η ορθή λειτουργία και η χρήση τους, με στόχο την εταιρική προβολή και την αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων.
Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, τόσο από την πλευρά των μελών του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, όσο και από Επαγγελματίες (μέλη) του ΕΕΘ, καθώς και από στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους κ.λ.π.
Εισηγητής του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν ο κ. Στέφανος Σκλαβενίτης (Head of Digital) της εταιρείας  Flipside-Digital Media.
Η μεγάλη ανταπόκριση και η εκδήλωση ενδιαφέροντος  από πλευράς των συμμετεχόντων, μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση  νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων το προσεχές διάστημα.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες απο το σεμινάριο.

  Bouzoudis SYSEP Sklavenitis2
  Sklavenitis1 SYSEP Sklavenitis

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη