Πρόσκληση ΣΥΣΕΠ

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
την Τετάρτη 15/06/2016 και ώρα 18:00 στην ημερίδα που διοργανώνει από κοινού
με την Business Suport Services BSS και την
Alpha Plan Consultants και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και να συζητήσουμε για τα φλέγοντα θέματα των τραπεζών και της οικονομίας.


WebBrochure1


 

WebBrochure2

ProsklisiVeth

ProgramVeth

 

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη