Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΥΣΕΠ στην Ανδριανούπολη της Τουρκίας

Andrianoupoli
Ο ΣΥΣΕΠ ενημερώνει τα μέλη του ότι ως εταίρος συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA1, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ, με τίτλο: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, με αριθμό σχεδίου 2015-1-EL01-KA102-013778, από τις 19-2-2016 μέχρι τις 25-2-2016.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια που αφορούν

  • την προώθηση των εξαγωγών
  • την τυποποίηση τροφίμων ειδικού σκοπού
  • τη συγκέντρωση προδιαγραφών και απαιτήσεων σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες για την ασφάλεια των Τροφίμων Ειδικού Σκοπού
  • τη Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Ποιοτικής βελτίωσης Συστημάτων Εργασίας

AlexiadisAndrianoupoli

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και επαφές με αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου από την Τουρκία (B2B). Στις επαφές παρευρέθηκε η πρόξενος της Ελλάδας στην Αδριανούπολη και πλήθος του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής καθώς επίσης και η Διοίκηση του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αδριανούπολης.

 

Το Δ.Σ. του ΣΥΣΕΠ

 

 

kazakosAndrianoupoli
AndrianoupoliProedros

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη