Απάντηση Περιφ. Πελοποννήσου στην επιστολή του ΣΥΣΕΠ αρ.287

Η περιφέρεια Πελοποννήσου απάντησε στην επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων προς όλες τις περιφέρειες σχετικά με τα προβλήματα που πρέκυψαν κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. 

Από το σύνολο των Περιφερειών, στην σχετική επιστολή έχουν απαντήσει μόνο δύο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την απάντηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου πατήστε εδώ

και για την απάντηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ.

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη