Αρ. 203 Επιστολή προς το Ε.Ε.Θ. σχετικά με την συνδιοργάνωση ημερίδας

NewLogoΟ Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων ενημερώνει σχετικά με την συνδιοργάνωση ημερίδας κατά την διάρκεια της ΔΕΘ της οποίας η αναβολή προέκυψε εξαιτίας των πολλών εκδηλώσεων που υπήρχαν και προτείνει εκ νέου για την διεξαγωγή της τις ακόλουθες ημερομηνίες, ή την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου ή την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδω.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη