Αρ. 198 Επιστολή προς ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

LogoΟ Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ) έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό μηνυμάτων από μέλη του, τα οποία  ενημερώνουν για την απαράδεκτη και παραπλανητική τακτική που ακολουθεί η ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Ανώνυμη Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα του ΤΕΕ, όσον αφορά την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΚΥΚΛΟΣ’’.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδω.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη