Αρ 197 Επιστολή προς γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών σχετικά με επιχειρήσεις που έχουν δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

LogoΟ ΣΥΣΕΠ έπειτα από συζητήσεις με πολλές επιχειρήσεις που έχουν δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου (π.χ. περιοχή Κιλκίς, Ημαθίας κα), θέτει υπόψη του γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών τα στοιχεία των επιχειρήσεων υποβάλλοντας παράλληλα ένα ερώτημα

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδω.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη