Αρ 193 Επιστολή προς Επιμελητήριο Σερρών σχετικά με τη συνδιοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης

LogoΟ ΣΥΣΕΠ, ως όργανο συντονισμού και εκπροσώπησης των Συμβούλων Επιχειρήσεων της Ελλάδας, αναλαμβάνει συχνά την διοργάνωση ενημερωτικών - εκπαιδευτικών εκδηλώσεων προς όφελος των μελών του. Η παρακάτω επιστολή αφορά πρόταση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης. 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδω.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη