Αρ. 192 Επιστολή προς 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

LogoΟ ΣΥΣΕΠ, ως όργανο συντονισμού και εκπροσώπησης των Συμβούλων Επιχειρήσεων της Ελλάδας, αναλαμβάνει συχνά την διοργάνωση ενημερωτικών - εκπαιδευτικών εκδηλώσεων προς όφελος των μελών του. Η παρακάτω επιστολή αφορά πρόταση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης και αντίστοιχες επιστολές έχουν σταλεί σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε όλη την Ελλάδα. 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδω.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη