7η Γενική Συνέλευση ΣΥΣΕΠ

Την 7η Γενική Συνέλευση του διεξήγαγε ο ΣΥΣΕΠ στο ξενοδοχείο Panorama Hotel την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου με την συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του Συνδέσμου απο όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα συμμετείχαν μέλη του Συνδέσμου απο την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη. Στην Συνέλευση έγινε παρουσίαση και ανάλυση του έργου του Συνδέσμου για το έτος 2016 και συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις, δράσεις  και πρωτοβουλίες για το έτος 2017.

 
   

Μετά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πίτας απο τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

 
 

Ακολούθησαν αναμνηστικές φωτογραφίες απο  μέλη του Συνδέσμου και ευχές για ένα καλύτερο και ποιό δυναμικό μέλλον για τον κλάδο μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη