Έντονη διαμαρτηρία απο τον ΣΥΣΕΠ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Την προχειρότητα με την οποία γίνεται ο χειρισμός προγραμμάτων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων καθώς αλλαγές της τελευταίας στιγμής στους όρους ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων αφήνουν εκτός επενδυτικής δράσης  ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αιτήσεις και τελικά μένουν μόνο με το κόστος, σε χρήμα και χρόνο, στο οποίο υποβληθηκαν για να καταθέσουν πρόταση.

Για τον λόγο αυτό  ενημερώνει το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,με την παρακάτω επιστολή  ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη αν δεν ανακληθεί η τροποποίηση των όρων υπαγωγής που μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ.

 

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη