Νέα ημερίδα με την συμμετοχή του ΣΥΣΕΠ

Epimelitirio sysep eurobank

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλλικράτειας Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων και την Eurobank διοργανώνουν και σας καλούν στην ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των Νέων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.Στην ημερίδα θα αναλυθούν απο στελέχη του Συνδέσμου,οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις των επιχειρήσεων να ενταχθούν και να επιδοτηθούν σε αυτά τα προγράμματα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη