Αίτηση Έγγραφης Μέλους


Το ποσό της ετήσιας συνδρομής στο Σύνδεσμο, είναι 30,00€.
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού μπορεί να γίνει με κατάθεση στην Τράπεζα Αττικής – Αρ.Λογ : 84922617, IBAN : GR 5001604650000000084922617, Δικαιούχος : ΣΥ.Σ.ΕΠ.
Κατόπιν της κατάθεσή σας θα σας αποσταλεί απόδειξη είσπραξης.


Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
Αντικείμενα με τα οποία ασχολείστε

 

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη