Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)

 

consultants1Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως Μοχλός Ορθολογικής Ανάπτυξης του επαγγέλματος των Συμβούλων και ως Σήμα Αναγνωρισιμότητας προς τους Επιχειρηματίες. Ο Σύνδεσμος οργανώθηκε και απαρτίζεται από επιχειρήσεις και οι στόχοι του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο ΣΥ.Σ.ΕΠ ως σκοπούς έχει:

  • Την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του συνεργατικού πνεύματος στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων,
  • Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την αποτελεσματικότερη επίλυση αυτών,
  • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους,
  • Την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του  κοινωνικού  και μορφωτικού επιπέδου αυτών,
  • Την ανάπτυξη διαδικασίων για την πιστοποίηση των μελών και την κατοχύρωση του επαγγέλματος.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αριθμό απόφασης 29867/2010.