Διαδικτυακή συνάντηση με πρωτοβουλία του Επιμ. Χανίων και του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, διοργανώθηκε στις 13/05/2021

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χανίων και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, διοργανώθηκε στις 13/05/2021, διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στους οποίους συμμετείχαν ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης και ταμείου συνοχής κ Γεώργιος Ζερβός, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ο υπεύθυνος συμβουλευτικής των επιχειρήσεων του επιμελητηρίου κ Δημήτρης Μουντάκης και εκ μέρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων ο Αντιπρόεδρος κ Θεοδωράκης Γ. , το μέλος του ΔΣ Κλειδής Μανούσος και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ Στέφανος Τοπάλης

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση της Περιφέρειας Κρήτης. Έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των διαδικασιών και των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση των ενστάσεων, των επιχειρήσεων εκείνων που κρίθηκαν απορριπτέες σε πρώτη φάση.