Αποστολή Προτάσεων ΣΥΣΕΠ στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

O ΣΥΣΕΠ μετά απο την εποικοδομητική συνάντησή του με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο. Άδωνη Γεωργιάδη, απέστειλε στις 21 Ιουλίου 2020 προτάσεις σχετικά με τη Συστέγαση Επιχειρήσεων, Πλατφόρμα DE MINIMIS, Μητρώο Δικαιολογητικών για την υποβολή προγραμμάτων και τη Κωδικοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου.