Απάντηση Περιφ. Πελοποννήσου στην επιστολή του ΣΥΣΕΠ αρ.287

Η περιφέρεια Πελοποννήσου απάντησε στην επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων προς όλες τις περιφέρειες σχετικά με τα προβλήματα που πρέκυψαν κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. 

Από το σύνολο των Περιφερειών, στην σχετική επιστολή έχουν απαντήσει μόνο δύο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την απάντηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου πατήστε εδώ

και για την απάντηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ.