Τσιτουρίδης Κυριάκος
Εταιρία: ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Τσιόπτσιας Κων/νος
Εταιρία: JOB ADVERTISING MON IKE
Τσουκαλίδης Ιωάννης
Εταιρία: ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ
Τυμπανίδης Μηνάς
Εταιρία: North Group Consultants
Τυρανή Ειρήνη
Εταιρία: Alpha Plan Consultants Βορείου Αιγαίου
ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εταιρία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ
Φελεκίδης Δημήτρης
Εταιρία: DF Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φωτεινός Σπύρος
Εταιρία: Αρίστη Συμβουλευτική
Φύγκα Ελευθερία
Εταιρία: ΦΥΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Φώτης Άκης
Εταιρία: Επενδυτική Ηπείρου-Σύμβουλοι Ανάπτυξης
Φώτης Χρήστος
Εταιρία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Χαμηλάκη Αργυρή
Εταιρία: BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ ΙΚΕ
Χαραλαμπάκης Γιώργος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Χαραλαμπίδης Γιώργος
Εταιρία: Global Partnership Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες-Διαχείρηση Χαρτοφυλακίων-Υπηρεσίες Εξωστρέφειας
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη