Αλεξιάδης Κλεόβουλος

Ιδρυτικό Μέλος
Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αλεξιάδης Κλεόβουλος είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας «Alpha Plan Consultants». Κατέχει πτυχίο της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διαθέτει αξιόλογη εργασιακή εμπειρία στον τομέα των Πωλήσεων, Marketing, Διοίκησης σε καταξιωμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από το 1989 έως σήμερα είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής ΕΚΕΠΙΣ & κάτοχος πτυχίου Μελετητή Α & Γ τάξης Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Η διδακτική εμπειρία του από το 1989 έως σήμερα εξειδικεύεται κυρίως σε θέματα Management, Marketing, Πωλήσεων και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών Συμμετέχει ατομικά ή ως εκπρόσωπος της Alpha Plan σε φορείς - οργανισμούς όπως, ΕΕΔΕ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη