Ζάχου Γεωργία

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Σύντομο Βιογραφικό: Η Γεωργία Ζάχου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και καθηγήτρια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Έχει κάνει σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων (B.Sc) και Μάρκετινγκ (B.A και Μ.Α - με ειδίκευση στις Επικοινωνίες Μάρκετινγκ) στο Kingston University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει 20ετή εργασιακή εμπειρία, adidas Hellas- Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Promotion, G&P Housewares, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων με επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων ΕΛΤΕΝ, Mercedes Autobus, Βεζυργιάννης Α.Ε. κ.α. και εκπαιδευτική εμπειρία σε επιδοτούμενα σεμινάρια ενηλίκων, επιχειρησιακά σεμινάρια και στα κολλέγια Athens AGSM, ΙCBS Thessaloniki Business School, ICBS Larissa Business School και IBS Κύπρου. Μέλος του Chartered Institute of Marketing.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη