Αμανιός Αντώνιος

Εταιρία: Alpha Plan Consultants
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα: Website Title
Σύντομο Βιογραφικό: Ο κος Αμανιός Αντώνιος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ. Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, με έδρα το Αιγίνιο Πιερίας επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 92. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Εργάζεται στην εταιρία Alpha Plan Consultants, στους τομείς Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Consulting, Σεμινάρια, Marketing & Business Plan από τον Ιανουάριο του 2010 έως σήμερα. Παράλληλα, είναι καθηγητής της θεματικής ενότητας του Marketing στα ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Επιπλέον, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ και από τον ΟΑΕΔ.
Located in: Μέλη
Powered by SobiPro

Ευρωπαικά προγράμματα ΣΥΣΕΠ

erasmus logo

Διαχειριστική Επάρκεια ΣΥΣΕΠ

Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), ο ΣΥΣΕΠ κατόπιν σχετικής απόφασης του υπ’ αριθμό 55 παράγραφος 6 Πρακτικό ΔΣ, στις 11/09/2017, ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση της Διοικητικής του ικανότητας και συγκεκριμένα τον Οδηγό Διαδικασιών. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο ΣΥΣΕΠ να κρίνεται διαχειριστικά επαρκής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΕΣΠΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα

1 ESPAlogo

kalpi

FacebookLinkedinTwitterGoogle

TODO

Μέλη συνδέσμου

ενεργά μέλη