Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Εκλογές 2017 )

Τακτικά Μέλη

Αλεξιάδης Κλεόβουλος - Πρόεδρος (Θεσσαλονίκη)

Θεοδωράκης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος (Θεσσαλονίκη)

Συνοδινός Σταύρος - Γενικός Γραμματέας (Αθήνα)

Καζάκος Παναγιώτης - Ταμίας (Θεσσαλονίκη)

Κλειδής Μανούσος - Μέλος (Ηράκλειο Κρήτης)

Δημητρίου Γεώργιος - Μέλος (Θεσσαλονίκη)

Λιακόπουλος Ευστάθιος - Μέλος (Αθήνα)


Αναπληρωματικά Μέλη

Νάνος Ιωάννης - Μέλος

Ιωαννίδης Αναστάσιος - Μέλος

Ρότσκος Αθανάσιος - Μέλος